Stiftet i 1937
Medlem af FSKBH under DFIF
www.f-u-d.dk

FUD`s Generalforsamling 2021

Afholdes onsdag den 22. september kl. 18.00.

Døren bliver åbnet kl. 17.45.

 

Der er særdeles dårlige parkerings-muligheder, men til gengæld mange busforbindelser og en enkelt metro-forbindelse.

 

Mødet holdes på Platanvej 5, 1810 Frederiksberg C. 50 meter fra Frederiksberg Alle’ metro station(m3)

 

                     1. Valg af dirigent.

                      

                     2. Protokol(sidste års referat, se www.f-u-d.dk).

 

                     3. Beretning fra formanden.

 

                     4. Orientering fra kampfordeler.

 

                     5. Regnskab ved kassereren.

                       

                     6. Fastsættelse af kontingent.                 

 

                     7. Indkomne forslag.

                        

.

 

                     8. Valg.  På valg er:

                            Formand for 2 år John Forchhammer. Genopstiller                     

                            Best. medlem for 2 år Søren Tanggaard Holm. Genopstiller

                            Best. medlem for 2 år Brian Andersen. Genopstiller

                            Best. medlem for 2 år Lars P Jensen. Genopstiller

                            Bilagskontrollant for 2 år Erik Gemmer. Genopstiller

 

                     9. evt.

 

Alle er velkomne, men husk tilmelding til spisning senest torsdag den 15. september

Manglende tilmelding, så spiser man ikke med.

 

Tilmelding sker til Mogens Høireby på tlf. 28 15 34 56 tlf. tid 10.00-19.00 eller mail: mogens.hoireby@hotmail.com

 

Med venlig hilsen

Søren Tanggaard Holm

Indkaldelse til Generalforsamling 2021