FUD`s Generalforsamling 2019

 

Afholdes onsdag den 27. marts kl. 18.00

 

Mødet holdes på Sønderjyllands Alle’ 6, 2000 Frederiksberg.

 

1. Valg af dirigent.

                      

                     2. Protokol(sidste års referat, se www.f-u-d.dk).

 

                     3. Beretning fra formanden.

 

                     4. Orientering fra kampfordeler.

 

                     5. Regnskab ved kassereren.

                       

6. Fastsættelse af kontingent.                 

 

                     7. Indkomne forslag.

 

                     8. Valg.  På valg er:

                            Formand for 2 år John Forchhammer. Genopstiller

                            Best. medlem for 2 år Søren Tanggaard Holm. Genopstiller

                     Best. medlem for 2 år Brian Andersen. Genopstiller

Best. medlem for 2 år Lars P Jensen. Genopstiller

Bilagskontrollant for 2 år Erik Gemmer. Genopstiller

 

                     9. evt.

 

Alle er velkomne, men husk tilmelding til spisning senest mandag den 25. marts kl.12.00. Manglende tilmelding, så spiser man ikke med.

 

Tilmelding sker til Mogens Høireby på tlf. 28 15 34 56 tlf. tid 10.00-19.00 eller mail: mogens.hoireby@hotmail.com

Indkaldelse til Generalforsamling 2019