FUD`s Generalforsamling 2020

Afholdes onsdag den 21. oktober kl. 18.00

 

Der er særdeles dårlige parkerings-muligheder, men til gengæld mange busforbindelser og en enkelt metro-forbindelse.

 

Mødet holdes på Platanvej 5, 1810 Frederiksberg C. 50 meter fra Frederiksberg Alle’ metro station(m3)

 

1. Valg af dirigent.

                      

                     2. Protokol(sidste års referat, se www.f-u-d.dk).

 

                     3. Beretning fra formanden.

 

                     4. Orientering fra kampfordeler.

 

                     5. Regnskab ved kassereren.

                       

6. Fastsættelse af kontingent.                 

 

                     7. Indkomne forslag.

                         Forslag 1: Ændringer i § 4

                         Forslag 2: Ny § 8.

                         Se bilag på ovenstående to forslagsændringer.

 

                     8. Valg.  På valg er:

                            Best. medlem for 2 år Bo Kragh Larsen. Genopstiller

                     Best. medlem for 2 år John Mikkelsen. Genopstiller

Best. medlem for 2 år Mogens Høireby. Genopstiller

Bilagskontrollant for 2 år Villy Nielsen. Genopstiller

 

                     9. evt.

 

Alle er velkomne, men husk tilmelding til spisning senest torsdag den 15. oktober

Manglende tilmelding, så spiser man ikke med.

 

Tilmelding sker til Mogens Høireby på tlf. 28 15 34 56 tlf. tid 10.00-19.00 eller mail: mogens.hoireby@hotmail.com

Med venlig hilsen

Søren Tanggaard Holm

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Bilag til vedtægtsændringer