Stiftet i 1937
Medlem af FSKBH under DFIF
www.f-u-d.dk

Til FUD’s Generalforsamling for 2020

 

Onsdag d. 22.september 2021

 

Bestyrelsens skriftlige beretning.

 

År 2020 bar præg af COVID-19. Denne virus fik sat et mærkbart aftryk på hele fodboldverdenen. Meget fodbold blev aflyst i foråret, så opstarten blev udskudt til juni-måned. Efteråret blev afviklet så tæt på normalitet som det var muligt. Men selvom vores hoved samarbejdspartner fik gennemført en turnering, måtte desværre både COOP og FA2000 aflyse deres stævner, hvilket jo betød mere weekend tid til vores dommere.

 

I de senere år er renterne blevet sænket, da det påstås, at den globale økonomi er gået i stå. Det har efterhånden sneget sig ind på dommerklubben, som har gennemført et bank skifte, da vores tidligere bankforbindelse Lån&Spar Bank indførte negativ rente på vores indlåns konto (driftskonto). Bestyrelsen valgte derfor at følge kassererens anbefaling om at skifte til Middelfartsparekasse. Dette var den billigste bankforbindelse uden negative renter. Desværre blev bankskiftet og overflytningen af de likvide midler lidt forsinket af forskellige årsager, men ved indgang til efteråret var skiftet fuldført.

 

Dommerklubbens aktiviteter blev påvirket af virussen. Den oprindelige dato for generalforsamlingen blev ændret, da vi ikke måtte forsamle os den mængde mennesker, som vi forventede, der ville deltage i vores generalforsamling. Ydermere valgte bestyrelsen til årets generalforsamling ikke at invitere til spisning efter generalforsamlingen.

 

Situationen om generalforsamlingens udskydelse samt manglende tegningsregler i vedtægterne fik bestyrelsen til at stille ændringsforslag til vedtægterne for dels at kunne undgå indsigelser imod fremtidige udskydelser af generalforsamlingen samt dels at klargøre hæftelse, tegning af klubben m.m. overfor den juridiske verden.

 

Opgjort pr. 1/1-2021 har dommerklubben 36 medlemmer, hvoraf 28 er aktive og 8 er passive. Klubben tæller 5 æresmedlemmer (Niels-Erik Sørensen, Bent Ebbesen, Erik Gemmer, Gerner Elvensø og Jens A. Kristensen).

Medlemstallet har været konstant i 2020. Trods den stigende alder i vores gennemsnitsalder ved indgangen til 2021 er på 63 år har bestyrelsen valgt at fastholde sin beslutning om meget selektiv tilgang af nye medlemmer. Balancen mellem at have kampe nok og dommere nok til afvikling har de senere år vist sig mulig for den løbende turnering. FA2000 stævnet har vist været det sværeste at få besat med dommere nok. Kampfordeleren har dog gjort et rigtigt godt arbejde. Bestyrelsen har derfor besluttet, at FUD har nogle yngre dommere tilknyttet klubben. Disse dommere hjælper FUD ved bla. FA2000-stævnet, men de er ikke aktivt medlem af FUD med rettighed til vores medlems-aktiviteter. Dette valg er gjort for at beholde et højere kampantal til vores dommere, som har være medlem i mange år og været med til at skabe denne klub. Bestyrelsen vil dog aktivt rekruttere nye yngre dommere, hvis flere af de ældre dommere indenfor de kommende år stopper deres aktive karriere.

 

Mogens Høierby blev kåret som årets dommer på sidste generalforsamling med applaus. Mogens har gennem flere år arbejdet stabilt for FUD, dels gennem arbejdet i bestyrelsen og dels gennem hans virke på fodboldbanen for FUD. Mogens har i de senere år brugt flere kræfter på bestyrelsesarbejdet, så vores aktive dommere har fået mulighed for at dømme de færre kampe, der har været.

 

Lars Preben og Søren har i denne corona-tid fået opdateret vores hjemmeside www.f-u-d.dk med billeder. Lars har fotograferet, mens Søren har tilrettet hjemmesiden. Bestyrelsen vil bestræbe sig på at få holdt hjemmeside opdateret.

 

FUD har indkøbt dommertøj. Dette dommertøj er klubbens ejendom og udlånes vederlagsfrit til dommerne. Bestyrelse har derfor indført en tøj-politik. Denne tøj-politik beskriver, hvordan det udleverede dommertøj skal benyttes, og hvilke restriktioner, som bestyrelsen har besluttet, der skal falde. Politiken er ikke indført for at være restriktiv, men for at vi dels er ens klædt og dels repræsenterer dommerklubben ansigt udad til på en præsentabel måde.

I samme ombæring kan nævnes, at andre politiker med sanktioner er også blevet beskrevet, og alle politiker er lagt op på hjemmesiden.

 

I februar 2020 blev afholdt julefrokost i lokalerne på Platanvej, Frederiksberg. Afviklingen af denne frokost skete ”langt”, inden COVID-19 lukkede Danmark ned. En festudvalg havde fået stablet en frokost på benene med hjælp i køkkenet og en langt lavere alkoholprocent på øllet end de foregående år. Bestyrelsen vedbliver med at diskutere, hvorvidt dette indslag skal fortsætte eller ophøre. Bestyrelsen evaluerer det festlige indslag op imod hensigten med indslaget.

 

På trods af COVID-19 valgte bestyrelsen at afholde årets sommerfest på restaurant, Den Hvide Hest, på bakken. Festen var sparsomt besøg, da desværre flere af vores medlemmer ikke var trygge ved at blande sig med mange nye mennesker. Bestyrelsen bakker op om dette valg og håber at gense medlemmerne til deltagelse i sommerfest 2021.

De fremmødte fik en god dag ud af det. Igen flot solskin uden at regnen blandede sig. Menuen i år startede med lidt forskellig sild, hvorefter alle fik serveret en platte med bl.a. fiskefilet. Dette skete jo, da buffeten var lukket ned. Vi havde bestilt fri bar af øl, vin og vand i forbindelse med spisningen. Dette for at gøre det nemmere for både os og personalet. Resultatet blev glade gæster, nemmere beværtning og en mere enkelt regning.

Til det indlagte amerikanske lotteri blev lodderne solgt med rimelig jævn fordeling. Alle lodderne blev solgt både som kontant-metode og ved den nyere mobilepay. John sørgede for, at gevinsterne blev fordelt, så kvaliteten på gevinsterne passede til modtageren. Efter spisning var der kaffe og lidt til ganen, inden vi fandt et andet udskænkningssted, hvor der også blev serveret lidt vådt til ganen. Traditionen tro blev der serveret lidt flæsk, inden alle blev spredt, og festen sluttede.

 

Hvert år i november inviterer FSKBH’s fodboldudvalg til stegt flæsk med persillesovs i Viften Rødovre for et lille beløb. Dette arrangement valgte bestyrelsen ikke at invitere til, da mødet ville blive meget begrænset og uden det store udbytte for vores medlemmer. Heller ikke bestyrelsen deltog.

 

FUD har i mange år givet en erkendtlighed, når et medlem runder et større antal fødselsdage. Igen i 2020 har der været nogle, som har rundet et antal fødselsdage, som vi fejrer: Brian Andersen 50 år – Niels Viuf & Gerner Elvensø 70 år og John Mikkelsen 75 år

Og i 2021 inden generalforsamlingen: Bent Ebbesen 80 år - Villy Nielsen 75 år

STORT TILLYKKE TIL ALLE.

 

 

Til sidst takker vi for godt samarbejde med Fodboldudvalget, FUD’s dommere, FA2000 og COOP

 

 

På bestyrelsens vegne

 

John Forchhammer

beretning FUD 2021