Stiftet i 1937
Medlem af FSKBH under DFIF
www.f-u-d.dk

Til FUD’s Generalforsamling for 2018

 

Onsdag d. 27. marts 2019

 

Bestyrelsens skriftlige beretning.

 

Opgjort pr. 1/1-2019 har dommerklubben 37 medlemmer, hvoraf 29 er aktive og 8 er passive. Desuden er der 5 æresmedlemmer (Niels-Erik Sørensen, Bent Ebbesen, Erik Gemmer, Gerner Elvensøe og Jens A. Kristensen).

Medlemstallet har igen taget en rustjetur nedad. Det skal forstås ved at nogle af vores nyere medlemmer stoppet igen pga. skader, uopfyldte ambitioner og manglende kampe. Vi har også mistet nogle af vores ældre medlemmer pga. alders relaterede skavanker og desværre dødsfald.

Bestyrelsen har dog ikke ændret ved den seneste beslutning om, at bestyrelsen vil vælge mellem dem, som ønsker at være medlemmer. Det skal forstås på denne måde: Bestyrelsen ønsker selvfølgelig at sænke vores gennemsnitsalder for de aktive, men da kampantallet falder hver eneste år, skal der ikke for mange ind, da de tildelte kampe derved ender med kun at blive hver 4. uge. Bestyrelsens ambition er at kunne tildele kampe til de aktive dommere med max. ca. 1½ uges mellemrum.

 

Lani Bennour blev kåret som årets dommer på sidste generalforsamling bl.a. for en aktiv indsats for dommerklubben, hvor han blandet andet har hjulpet Søren med at tage ekstra kampe bla. i forbindelse med afbud.

 

Efter introduktion af vores hjemmeside www.f-u-d.dk er der blevet udtrykt stort ønske om et billedgalleri. Dette er igangsat. Lars Preben har været i gang med at tage billeder. Desværre har Søren og Lars Preben ikke fundet tid til i fællesskab at få overdraget koder og password, så billederne kan blive lagt op på hjemmesiden. Søren og Lars Preben er blevet pålagt at få det gjort i løbet af foråret.

 

Fra den kedelige front må bestyrelsen konstatere, at der igen i år har været et par tilfælde, hvor bestyrelsen har måtte idømme medlemmer et gebyr for udeblivelser. Ligeså skete det også til fodboldudvalgets årsmøde. Bestyrelsen er helst foruden, da disse udeblivelser stiller dommerklubben i et kedeligt lys, og i den sidste ende har nogle økonomiske konsekvenser for klubben. Bestyrelsen føler dog, at den har opbakning til denne procedure, og det sker heldigvis ganske få gange.

 

Årets sommerfest blev igen afholdt på restaurant, Den Hvide Hest, på bakken. Vi fik en god dag ud af det. Igen flot solskin uden at regnen blandede sig. Menuen var i år tilbage ved den store buffet med rigeligt udvalg at vælge mellem. Selv Mikkelsen fik mere end en fiskefillet. Til gengæld var øl/vand-billetterne blevet afskaffet og erstattet med fri bar. Dette for at gøre det nemmere for både os og personalet. Resultatet blev glade gæster, nemmere beværtning og en mere enkelt regning.

Til det indlagte amerikanske lotteri blev lodderne solgt med rimelig jævn fordeling. Alle lodderne blev solgt, mens John sørgede for, at gevinsterne blev fordelt rimeligt uden der var nogle som fik en overvægt af gaver. Efter spisning og lidt til ganen blev vi flyttet tættere på udgangen, hvor der blev serveret lidt vådt til ganen. Traditionen tro blev der serveret lidt flæsk (selvom Niels manglede til at hente flæsket), inden alle blev spredt, og festen sluttede.

 

Hvert år i november inviterer FSKBH’s fodboldudvalgt til stegt flæsk med persillesovs i år i Viften Rødovre for et lille beløb. Igen i år var stolene ved dommernes bord besat uden de store mangler. Bestyrelsen dækker selvfølgelig FSKBH’s opkrævning, men forbeholder sig ret til at opkræve beløbet hos dommere, som har tilmeldt sig, men som bliver væk uden afbud i rimelig tid.

 

FUD har i mange år givet en erkendtlighed, når et medlem runder et større antal fødselsdage. Igen i 2018 har der været nogle, som har rundet et antal fødselsdage, som vi fejrer Karin Preisler 60 år – Svend Larsen 75 år

Og i 2019 inden generalforsamlingen Flemming Frederiksen 60 år

STORT TILLYKKE TIL ALLE.

 

Bestyrelsen måtte desværre ved sidst generalforsamling informere om, at Bjørn H. Lund var gået bort i 2018, som følge af en skade i benet. Bestyrelsen har på FUD’s vegne sendt en buket til de efterladte. Ære være hans minde.

 

Opdelingen af kampfordelerposten mellem sommer og vinter sker, så Søren er kampfordeler om sommeren, mens Brian er kampfordeler om vinteren. Herved skulle Søren gerne få en pausen, så han er frisk og klar igen til sommerens strabasser.

 

Til sidst takker vi for godt samarbejde med Fodboldudvalget, FUD’s dommere, FA2000 og COOP

 

 

På bestyrelsens vegne

 

John Forchhammer

beretning FUD 2018