Stiftet i 1937
Medlem af FSKBH under DFIF
www.f-u-d.dk

Til FUD’s Generalforsamling for 2019

 

Onsdag d. 21.oktober 2020

 

Bestyrelsens skriftlige beretning.

 

Opgjort pr. 1/1 2020 har dommerklubben 37 medlemmer, hvoraf 28 er aktive og 9 er passive. Klubben tæller 5 æresmedlemmer (Niels-Erik Sørensen, Bent Ebbesen, Erik Gemmer, Gerner Elvensøe og Jens A. Kristensen).

Medlemstallet har i år været konstant. Bestyrelsen har dog ikke ændret ved den seneste beslutning om, at bestyrelsen vil vælge mellem dem, som ønsker at være medlemmer. Det skal forstås på denne måde: Bestyrelsen ønsker selvfølgelig at sænke vores gennemsnitsalder for de aktive, men da kampantallet falder hver eneste år, skal der ikke for mange ind, da de tildelte kampe derved ender med kun at blive hver 4. uge. Bestyrelsens ambition er at kunne tildele kampe til de aktive dommere med max. ca. 1½ uges mellemrum. Det skal dog bemærkes, at bestyrelsen arbejder på at inddrage nye yngre dommere, da kampfordeleren har forståelse for, at flere af de ældre dommere indenfor de kommende år stopper deres aktive karriere.

 

Svend Larsen blev kåret som årets dommer på sidste generalforsamling under stor applaus. Svend har stabilt igennem mange virket for FUD, hvor han har udført sin dommergerning uden de store problemer.

 

Efter sidst års generalforsamling blev Lars Preben og Søren pålagt at få opdateret vores hjemmeside www.f-u-d.dk med billeder. Men på grund af nogle tekniske problemer, som de ikke har fået løst, er de nu blevet enige om, at Lars Preben sender billederne til Søren, som opdaterer hjemmeside. Søren har en ambition om at få det gjort i løbet af foråret.

 

I samarbejde med FA Sport havde FUD indkøbt nyt dommertøj. Dette dommertøj er klubbens ejendom og udlånes vederlagsfrit til dommerne. Bestyrelse har derfor ønsket at indføre en tøj-politik. Denne tøj-politik beskriver, hvordan det udleverede dommertøj skal benyttes, og hvilke restriktioner, som bestyrelsen har besluttet, der skal falde. Politiken er ikke indført for at være restriktiv, men for at vi dels er ens klædt og dels repræsenterer dommerklubben ansigt udad til på en præsentabel måde.

I samme ombæring kan nævnes, at andre politiker med sanktioner er også blevet beskrevet, og alle politiker er lagt op på hjemmesiden.

 

Fra den kedelige front kan bestyrelse så konstatere, at der i 2019 ikke har været nødvendigt at indkræve gebyr for manglende afbud eller lign. Dette er en rar ting, som forhåbentlig er vedvarende.

 

Igen i år blev der afholdt julefrokost i lokalerne på Frederiksberg i februar måned. Udfaldet kunne have været bedre, og bestyrelsen har kraft debatteret, om denne begivenhed skal gentages. Kassereren har ihvertfald lovet, at alkoholprocent på øllene bliver mindre.

 

Årets sommerfest blev igen afholdt på restaurant, Den Hvide Hest, på bakken. Vi fik en god dag ud af det. Igen flot solskin uden at regnen blandede sig. Menuen var i år den store buffet med rigeligt udvalg at vælge mellem. Selv Mikkelsen fik mere end en fiskefilet. Igen i år var øl/vand-billetterne blevet afskaffet og erstattet med fri bar af øl, vin og vand. Dette for at gøre det nemmere for både os og personalet. Resultatet blev glade gæster, nemmere beværtning og en mere enkelt regning.

Til det indlagte amerikanske lotteri blev lodderne solgt med rimelig jævn fordeling. Alle lodderne blev solgt både på den kontant-metode og ved den nyere mobil Pay. John sørgede for, at gevinsterne blev fordelt, så kvaliteten på gevinsterne passede til modtageren. Efter spisning var der kaffe og lidt til ganen, inden vi blev flyttet tættere på udgangen, hvor der også blev serveret lidt vådt til ganen. Traditionen tro blev der serveret lidt flæsk, inden alle blev spredt, og festen sluttede.

 

Hvert år i november inviterer FSKBH’s fodboldudvalgt til stegt flæsk med persillesovs i år i Viften Rødovre for et lille beløb. Igen i år var stolene ved dommernes bord besat uden de store mangler. Bestyrelsen dækker selvfølgelig FSKBH’s opkrævning, men forbeholder sig ret til at opkræve beløbet hos dommere, som har tilmeldt sig, men som bliver væk uden afbud i rimelig tid.

 

FUD har i mange år givet en erkendtlighed, når et medlem runder et større antal fødselsdage. Igen i 2019 har der været nogle, som har rundet et antal fødselsdage, som vi fejrer: Morten Fredericia 60 år – Mogens Høireby & Johnny Madsen 75 år – Niels-Erik Sørensen 90 år

Og i 2020 inden generalforsamlingen: Brian Andersen 50 år - Steen Olesen 60 år – Niels Viuf 70 år -Erik Gemmer og John Mikkelsen 75 år

STORT TILLYKKE TIL ALLE.

 

Bestyrelsen modtog en kedelig meddelelse i september måned. Torben Ågerup var pludselig gået bort. Torben var en ihærdig dommer, som var på banen mange af ugens dage. Få dage inden hans død virkede han for FUD. Bestyrelsen har på FUD’s vegne sendt en buket til de efterladte. Ære være hans minde.

 

Opdelingen af kampfordelerposten mellem sommer og vinter fortsætter til som hidtil. Søren og Brian påsætter til kampene efter bedste evne og med meget få svipsere. Bestyrelsen har pålagt kampfordelerne at passe på dommerne. Det gøres, at ved stævner i videst muligt omfang bliver dommere kun tildelt ½-dag og dels få roteret mellem dommerne, så alle tildeles et passende kampantal til dommeren fysiske evner. Selvfølgelig vil der ske en ujævn kamppåsætning, da afbudskampe skal genbesættes, så derved vil der opstå en skæv fordeling.

 

Til sidst takker vi for godt samarbejde med Fodboldudvalget, FUD’s dommere, FA2000 og COOP

 

 

På bestyrelsens vegne

 

John Forchhammer

beretning FUD 2019