Stiftet i 1937
Medlem af FSKBH under DFIF
www.f-u-d.dk

Kampfordelerinformation 2019

 

Så lykkedes det. 100 % dømte kampe af de kampe, som jeg blev tilsendt. STÆRKT GÅET ALLE SAMMEN.

SÅ ER JEG SGU MEGA STOLT AF JER. MANGE TAK FOR HJÆLPEN. Måske var der så lige en kamp, som ikke blev dømt, men skylden ligger hverken hos jer eller undertegnede.

 

I skrivende stund har jeg ikke overblik over den kommende sæson(9/2 2020), men der er vist i øjeblikket 30 færre seniorhold i forhold til sidste år, men håber, at det udligner sig lidt, når sæsonen starter.

 

I stedet for den sædvanlige statistik, så kommer der her en cirka oversigt over antallet af dommere, som vi har haft på banerne pr. sæson. Tallet er ikke 100 % korrekt, da jeg ikke har medtaget rækker, som er startet midt i en forårssæson/efterårssæson. Rækker, som er startet i foråret er dog medtaget i efteråret, men tallene er også bare ment som et billede over udviklingen, og der giver det et meget godt billede.

2014              2015              2016              2017              2018              2019    

644                613                497                494                415                441

 

I 2019 dømte vi 1 stævne for FA2000. Der er jo kun positive ting at sige om det stævne, godt arrangeret og god forplejning, kort sagt et hamrende godt og professionelt set up med styr på tingene. Carl Christian fra FA 2000 bliver heldigvis fast inventar til dette stævne, og det er jeg personlig glad for fremadrettet, da Carl Christian er en, som har rigtig godt styr på tingene. Et stævne, som blev meldt meget sent ud, da man havde mistet Niels Hald som sponsor. Heldigvis gik det hele alligevel, da en ny sponsor NOVI kom til. U13 drengene udgik, og det betød lige pludselig, at vi var for mange dommere. Nogle kom slet ikke i aktion, og andre havde ganske få timer. Som kampfordeler blev jeg selvfølgelig nødt til at justere, og et kritikpunkt var, at nogle af vores eksterne dommere havde et højere time-antal, og det står jeg gerne på mål for. Grunden til, at jeg traf den beslutning er: at FUD også fremadrettet vil få brug for disse dommere. Kritikken er måske heller ikke helt korrekt, da 2 ud af de 3 eksterne dommere kun dømte om søndagen, men okay. I 2020 skulle pigerne så komme med, og jeg tror det bliver et stort stævne, som dengang, hvor stævnet var størst(2016), næsten dobbelt så stort som i 2019.

 

Erhvervsskolestævnet, hvor der var vold, politi og ambulance til stede i 2018 blev ikke til noget i 2019, og spørgsmålet er vel også, at vi har svært ved at stille med nok ”pensionist-dommere”, da det bliver afholdt i arbejdstiden på en fredag. Ligeså er opførslen fra visse elementer sikkert skyld i, at stævneledelsen i FSKBH(Mette Juul) ikke mener, at det er besværet værd, men det er kun et gæt fra min side.

 

DTU Science Park afholdte også et lille Street-fodbold-stævne på asfalt, hvor vi havde 4 dommere ude den 23. august fra kl.14.00-18.00, og jeg kunne forstå, at nogle hold havde meldt afbud sent, og så lavede stævneledelsen hele programmet om på dagen, så man ikke kunne bruge app’en til resultat-indberetning, men det gik vist trods alt med lidt hiv og sving.

 

COOP har kun inden-dørs-SM nu, og jeg tvivler på, at de forsøger sig med et udendørs-SM igen.

 

FSKBH’s julestævne og Five A Side kører fortsat godt, dog uden, at jeg har sat mig nævneværdigt ind i dette, da Brian Andersen altid overtager kampfordelerposten, når udendørsturneringen er slut, og det samme gør sig gældende for indendørsstævnerne. Med hensyn til indendørsstævnerne vil FSKBH’s fodboldudvalg jo gerne have så mange hold med som muligt, hvilket er fuldt forståeligt, og derfor er det også først meget tæt på datoerne for stævnernes afholdelse, at Brian Andersen kan meddele de eksakte tider for stævnets afholdelse for stævnet til dommerne, og det står nu engang ikke til at ændre.

 

AB Tårnby fandt tilbuddet for dyrt, og fandt åbenbart en, som kunne tilbyde dommere for 100,00 kr. i timen, og det hverken vil eller kan jeg konkurrere med.

 

I dette år har jeg fået lov til at skaffe to nye dommere, hvis det kan lade sig gøre. Grunden til dette er skader hos nogle dommere, og desværre et dødsfald hos en meget aktiv dommer.

 

FUD vil fortsat følge alle nye dommere, unge som ældre, de første 3 kampdage.

 

En opfordring(krav) til alle dommere, så henvend jer til undertegnede, hvis man er ude for ubehagelige hold eller episoder. Ved hverken Michael Kofoed eller undertegnede noget, så er der ingen mulighed for at tage fat i disse hold. Find jer under ingen omstændigheder i vold eller trusler om vold.

 

Har man ligeledes behov for en erfaren dommer til at bedømme ens ”kampform” en aften, så sig endelig til.

 

Der gik rigtig lang tid inden vi fik en ny nøgle, og det skyldtes både misforståelser, forglemmelser fra drift-manden på Kløvermarken og undertegnedes ferier, men så skulle der også være tjek på proceduren, hvis det skulle ske igen, hvilket jeg selvfølgelig ikke håber.

 

I FUD er det sådan, at ingen tilbagemeldinger på tildelte kampe er lig med accept af disse, jer, som ikke har mailadresser må dog gerne lige ringe mig op, så jeg er 100 % sikker på, at man rent faktisk har modtaget disse, det gælder også, hvis fristen for modtagelsen af kampe er overskredet.

 

Til allersidst vil jeg gerne takke fodboldudvalget, her især Michael Kofoed og Kim Christensen for informationsstrømmen, så jeg hele tiden er opdateret i mit kampprogram, og selvfølgelig også mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde. Tak til vores samarbejdspartnere fra COOP, FA2000, og FSKBH. Tak til alle aktive i FUD, som til hverdag gør en stor indsats ude på banerne og ved stævnerne.

 

Søren Tanggaard Holm

Kampfordelerinformation udendørs 2019 samt lidt indendørs 2019-2020