Stiftet i 1937
Medlem af FSKBH under DFIF
www.f-u-d.dk

Kampfordelerinformation 2018

 

Så vidt jeg er orienteret, så blev det kun til 1½ kamp uden dommer, og den ene kamp var faktisk min egen skyld, da jeg havde glemt et afbud fra en dommer. Heldigvis var der nogle afbud på nabo-banen, så det blev ved den ene kamp for mit vedkommende. Den ½ kamp skyldtes, at en dommer havde foldet sit kampprogram på en sådan måde, at han ikke kunne se hans 17.30 kamp den pågældende dag, så havde jeg også hørt det, og da jeg nu havde dummet mig, så må jeg indrømme, at jeg trak lidt på smilebåndet. Alt i alt en god sæson, som er det tætteste på 100 procent dømte kampe i lang tid, men 2019 bliver året, hvor vi får 100 procent dømte kampe, hvis jeg ikke dummer mig, og dommerne folder deres kampprogram rigtigt.

 

Jeg har igen i år lavet en lille statistik på, hvor kampene er placeret. Jeg kan forstå, at der er 35 hold, som var tilmeldt sidste år, og som ikke har tilmeldt sig i år. Der er også 9 nye hold med, og jeg håber da, at de skal trækkes fra de 35, så nedgangen bliver på 26 hold, men dog stadig et stort fald, men får vi igen i år to ekstra rækker i løbet af sæsonen, så kan vi da måske være heldige, at det bliver status quo.(de 35 hold og de 9 nye er hentet fra FSKBH’s fodboldside i NEWS brevene(info og oversigt tilmeldte hold 2019 og rækkeinddeling 2019)). Måske Michael Kofoed kan fortælle lidt mere om dette.

                                            2013              2014              2015              2016              2018

Amager          63,5%            64,5 %           66,9 %           64,20%          57,36 %        

Valby             22,3 %          23,8 %           26,4 %           25,75%          33,96 %

Resten            14,2 %          11,7 %             6,7 %           10,05%          08,68 %

 

I 2018 dømte vi 1 stævne for FA2000. Der er jo kun positive ting at sige om det stævne, godt arrangeret og god forplejning, kort sagt et hamrende godt og professionelt set up med styr på tingene. Carl Christian fra FA 2000, tog heldigvis et år mere som stævne-arrangør, men det bliver næppe tilfældet i 2019. Jeg havde jo fået at vide, at U13 drengene udgik til gengæld for U12 og U13 piger, men det vidste sig overhovedet ikke at holde stik, da det blev U11-U13 drenge præcist, som det plejer at være. Jeg har i skrivende stund ikke fået noget at vide om stævnet i 2019 fortsætter, men håber, at det er på plads inden generalforsamlingen.  

 

Derudover havde FUD et erhvervsskolestævne, som FSKBH stod for. Jeg var ikke selv med i år, men kunne forstå, at der desværre var lidt vold, som førte til politi-sigtelse, hvor en dommer skulle bruge uforholdsmæssig meget tid på dette. Volden var heldigvis ikke rettet mod dommerne, men en dommer var vidne til dette. Hvordan det ellers gik, har jeg ikke fået så meget at vide om, da volden tydeligvis har overskygget de gode momenter. Om stævnet bliver til noget i 2019 ved jeg heller ikke. Mette Juul fra kontoret skulle i hvert fald lige have en tænkepause, så vidt jeg kunne forstå.

 

DTU Science Park afholdte også et lille Street-fodbold-stævne på asfalt, hvor vi havde 3 dommere ude den 24. august fra kl.14.00-18.00, og det skulle også være gået rigtig godt.

 

COOP prøvede at stable en turnering på benene til deres 25 års jubilæum, men også denne gang blev det aflyst, og jeg tror, at det nok er enden på deres udendørs-SM. Deres indendørsstævne i start-februar kører dog fortsat.

 

FSKBH’s julestævne og Five A Side kører fortsat godt, dog uden, at jeg har sat mig nævneværdigt ind i dette, da Brian Andersen altid overtager kampfordelerposten, når udendørsturneringen er slut, og det samme gør sig gældende for indendørsstævnerne. Med hensyn til indendørsstævnerne vil FSKBH’s fodboldudvalg jo gerne have så mange hold med som muligt, hvilket er fuldt forståeligt, og derfor er det også først meget tæt på datoerne for stævnernes afholdelse, at Brian Andersen kan meddele de eksakte tider for stævnets afholdelse for stævnet til dommerne, og det står nu engang ikke til at ændre.

 

AB Tårnby henvendte sig til mig angående et tilbud på deres sommerstævne 17-18. august, og nogenlunde de samme årgange som FA 2000(2019). Jeg har talt med en repræsentant for deres ungdom, og grunden til et manglende tilsagn fra deres side er, at de kun bestiller dommere, hvis de kan få sponsorerne til at betale for dommerregningen. Jeg har meddelt repræsentanten, at jo nærmere vi kommer tidspunktet, jo sværere vil det være at skaffe dommere, da vi er midt i ferie-sæsonen. Tilbuddet blev givet den 9. november 2018.

 

Som aftalt i bestyrelsen og meddelt på sidste års generalforsamling stoppede vi midlertidigt for tilgangen af nye dommere p.g.a nedgangen af hold i vores turnering(udendørs). Fremover skal alle nye dommere godkendes af bestyrelsen, hvor vi vurderer evne m.v. samt behov for nye dommere. I 2018 stoppede Ken Foltmar og Søren Lindberg som dommere, og de to nye dommere kom aldrig/udeblev, så det var et hurtigt exit. FUD har en dommer, som ikke har reageret på henvendelser i et års tid, så det er vel også et exit. Derudover har vi en dommer, som skal have et nyt knæ her i foråret, og jeg ønsker ham alt det bedste, og med et forhåbentligt gensyn på banerne til efteråret.

FUD følger fortsat alle nye dommere, unge som ældre, de første 3 kampdage.

 

En opfordring(krav) til alle dommere, så henvend jer til undertegnede, hvis man er ude for ubehagelige hold eller episoder. Ved hverken Michael Kofoed eller undertegnede noget, så er der ingen mulighed for at tage fat i disse hold. Find jer under ingen omstændigheder i vold eller trusler om vold.

 

Har man ligeledes behov for en erfaren dommer til at bedømme ens ”kampform” en aften, så sig endelig til.

 

Post og postkasser/holdsedler findes i dommeromklædningen på Kløvermarken og i det gamle Cafeteria i Valby.

 

Er der en dommer, som er i besiddelse af vores nøgle til dommeromklædningen på Kløvermarken, så må denne meget gerne leveres tilbage hurtigst muligt.

 

I FUD er det sådan, at ingen tilbagemeldinger på tildelte kampe er lig med accept af disse, jer, som ikke har mailadresser må dog gerne lige ringe mig op, så jeg er 100 % sikker på, at man rent faktisk har modtaget disse, det gælder også, hvis fristen for modtagelsen af kampe er overskredet.

 

 

Til allersidst vil jeg gerne takke fodboldudvalget, her især Michael Kofoed og Kim Christensen for informationsstrømmen, så jeg hele tiden er opdateret i mit kampprogram, og selvfølgelig også mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde. Tak til vores samarbejdspartnere fra COOP, FA2000, og FSKBH. Tak til alle aktive i FUD, som til hverdag gør en stor indsats ude på banerne og ved stævnerne.

 

Søren Tanggaard Holm

Kampfordelerinformation udendørs 2018 samt lidt indendørs 2018-2019