Stiftet i 1937
Medlem af FSKBH under DFIF
www.f-u-d.dk

Kampfordelerinformation 2020

 

Ja, det her bliver jo nok en af de kortere versioner af kampfordeleren.

 

Vi startede jo sæsonen ”op” med at blive lukket, så forårssæsonen var reelt aflyst. De sidste 14 dage før sommerferien fik vi dog afviklet to ugers pokalkampe, og det var det forår.

Efteråret forløb planmæssigt, dog havde vi 3 dommere i 4 dages karantæne efter de havde dømt hold med smittede spillere, og som vi nærmede os sæsonafslutningen var nogle hold tvunget til at trække sig, da deres arbejdsgivere ikke ville risikere et smitteudbrud blandt deres ansatte, ligeså kom der flere afbud grundet smitte på holdenes arbejdspladser. Førte det til flere afbud fra holdene, det ved jeg ikke, men grundene til afbuddene ændrede i hvert fald karakter. Som sæsonen gik på hæld, begyndte restriktionerne også at komme tilbage, og man havde en klar fornemmelse af, at julestævner, Five A Side medvidere ville blive aflyst, hvilket også skete.

 

Statistik cirka oversigt over antallet af dommere, som vi har haft på banerne pr. sæson. Tallet er ikke 100 % korrekt, men tallene er også bare ment som et billede over udviklingen, og der giver det et meget godt billede(dog ikke 2020).

2014              2015              2016              2017              2018              2019              2020    

644                613                497                494                415                441                258

 

Afsnittet om FA 2000 stævnet: Aflyst pga. forsamlingsforbud. Ja, så var det overstået.

Jeg vil i stedet skrive lidt om vores dommerstand, hvor nogle stykker holdt Coruna-pause, fuldt forståeligt, og da dette ikke er en beretning, kan jeg også trække trådene ind i 2021. FUD har haft flere skadede dommere, som nu endegyldigt har lagt fløjten på hylden, ligeså har vi stadig langtidsskadede dommere, som måske ikke kommer tilbage. 3 dommere er gået i tænkeboks med hensyn til deres dommergerning, hvilket antyder, at de også lægger fløjten på hylden.

FUD har efterhånden en så lille størrelse på aktiv-siden, at vi ikke mere kan byde ind på stævner, desværre. Måske kan vi byde ind på at dømme et vis antal baner til et stævne, men et helt stævne af FA 2000’s størrelse er ikke en mulighed mere. På den aktive dommerliste står der 26 aktive dommere i 2021, men reelt er vi kun 17 aktive, FUD har dog et par afbudsdommere, men 7 er enten skadede eller i tænkeboks.

 

Erhvervsskolestævnet kommer vi heller ikke til at byde ind på fremadrettet, Personligt vil jeg ikke udsætte mine dommere for denne opførsel, men størrelsen og afhængigheden af ”pensionistdommere” gør det lige i øjeblikket heller ikke til en mulighed.

 

COOP har kun inden-dørs-SM nu, og det blev selvfølgelig også aflyst grundet restriktionerne.

 

En opfordring(krav) til alle dommere, så henvend jer til undertegnede, hvis man er ude for ubehagelige hold eller episoder. Ved hverken Michael Kofoed eller undertegnede noget, så er der ingen mulighed for at tage fat i disse hold. Find jer under ingen omstændigheder i vold eller trusler om vold.

 

Har man ligeledes behov for en erfaren dommer til at bedømme ens ”kampform” en aften, så sig endelig til.

 

I FUD er det sådan, at ingen tilbagemeldinger på tildelte kampe er lig med accept af disse, jer, som ikke har mailadresser må dog gerne lige ringe mig op, så jeg er 100 % sikker på, at man rent faktisk har modtaget disse, det gælder også, hvis fristen for modtagelsen af kampe er overskredet.

 

Til allersidst vil jeg gerne takke fodboldudvalget, her især Michael Kofoed og Kim Christensen for informationsstrømmen, så jeg hele tiden er opdateret i mit kampprogram, og selvfølgelig også mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde. Tak til vores samarbejdspartnere fra COOP, FA2000(ikke i dette år)og FSKBH. Tak til alle aktive i FUD, som til hverdag gør en stor indsats ude på banerne og ved stævnerne.   

Søren Tanggaard Holm

 

Kampfordelerinformation udendørs 2020