Stiftet i 1937
Medlem af FSKBH under DFIF
www.f-u-d.dk

Referat af FUD`s Generalforsamling 2016

 

Afholdt torsdag den 31. marts kl. 18.30

 

1. Valg af dirigent.

                      

                       2. Protokol(sidste års referat, se www.f-u-d.dk).

 

                       3. Beretning fra formanden.

 

                       4. Orientering fra kampfordeler.

 

                       5. Regnskab ved kassereren.

                       

 6. Fastsættelse af kontingent.                

 

                       7. Indkomne forslag.

Lovændringer. Se bilag. Skulle en udvidelse af bestyrelsen ikke blive godkendt,                       foreslår bestyrelsen, at afsnit 2 § 4 ændres til 2-4 bestyrelsesmedlemmer.

Bjarne Weyhe foreslår, at der i § 7, ny § 8 kommer til at stå denne eller      vedkommende i stedet for han.

 

                       8. Valg.  På valg er:

                     Best. medlem for 2 år Bo Kragh Larsen

Best.medlem for 2 år. John Mikkelsen.

Bestyrelses- suppleant for 2 år. Mogens Høireby

Bilagskontrollant for 2 år Villy Nielsen.

 

Bliver godkendelsen af lovændringer, hvor suppleanter bliver til bestyrelsesmedlemmer gennemført, så skal Lars P. Jensen vælges for et år og Mogens Høireby for to år.

                           

                       9. evt.

 

  1. Villy Nielsen blev valgt med klapsalver, og gennemgik papirerne, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
  2. Ingen ville have protokollen gennemlæst.
  3. Formanden gennemgik beretningen(se beretningen nedenfor). Der blev holdt et minuts stilhed for Asbjørn Hansen, som desværre faldt bort i januar måned. Tommy Kristensen blev valgt som årets dommer, som altid og ofte også med meget kort varsel stillede op, og hjalp kampfordeleren ud af en svær situation. Store klapsalver. Tommy fik herefter et gavekort til FA Sport m.v. Der skal dømmes i det relementerede tøj, som nu også består af en regnfrakke med logo. Alle runde fødselarer fik gaver og klapsalver. Der var ingen kommentarer til beretningen, som derefter blev godkendt.
  4. Søren Holm gennemgik kampfordelerorienteringen. Vridsløselille, Vadgårdsskolen, Holmen, Pilegårdsskolen og en bane i Valby er ikke på kampprogrammet mere, så Amager med Kløvermarken fylder mere og mere i kampprogrammet. COOP-udendørs SM er ikke på programmet mere, ligesom de stort set ikke er repræsenteret i turneringen mere. Velkommen til Lars Emil Kragh og Ken Foltmar som nye dommere. Søren Holm kunne meddele, at antallet af kampe er nedadgående, og for den kommende sæson har vi mistet damerækken og for andet år i træk har vi mistet yderligere en OldBoysrække. Man har dog fået en Mastersrække. Generelt betyder det, at FUD skal bruge 2 dommere færre pr. dag. Villy Nielsen mente også, at vi ikke for alt i verden skulle have nye dommere med det nedadgående program.
  5. Regnskabet gav et underskud for første gang i 4-5 år på ca. 4000 kr. Dette skyldes både indkøb af regnfrakker og ekstra tøj til nye dommere samt flere fødselsdage og desværre også nogle dommeres bortgang. Dette ses tydeligt i diverseposten.
  6. Ingen ændring.
  7. Der var ændringsforslag undervejs, så de nye love kan ses på hjemmesiden. Der var en hel del debat her, da det var en hovedredigering af vores love, så de herefter skulle være tidssvarende.
  8. Bo Kragh Larsen blev genvalgt for to år, John Mikkelsen blev genvalgt for to år, Mogens Høireby blev valgt som bestyrelsesmedlem for to år, Lars P. Jensen blev valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år. Billagskontrollant Villy Nielsen blev genvalgt for to år.
  9. Michael Kofoed: Nye sponsorer er bl.a. Nordgruppen, som ejer bl,a, en natklub i Palads og nogle spisesteder i indre by. Nyt kamptidspunkt er 17.45, hvilket skyldes, at ungdomsfodbolden priotere højere. Der er en nedgang på 23 hold, og der kommer en mix-række. Holdkort, sørg nu for fornavn, efternavn, og de seks cifre på de ældre rækker. Holdkortene skal være kontoret senest mandag, og der kommer et gebyr på 80 kr. for for sent indsendte holdkort. Udvisninger skal indberettes senest dagen efter, ellers koster det også 80 kr. Udviste spillere skal vises væk fra spillepladsen. Der er jo kommet en markant stigning i kamphonoraret. I 1997 fik man 50 kr. fra en 2x20 minutters kamp, så der er sket en markant stigning. Lani Bennour gav for tredje år i træk prisen for flest udvisninger. Søren Holm fører dog fortsat listen med 50 røde kort, Lani Bennour 22, Wolfgang Krogmann 17, Jens A Kristensen 12, Mogens Høireby 10, Bjarne Weyhe 9. De fleste kampe ligger efterhånden på kunst, men vær opmærksom på kamptiderne, som ændrer sig lidt på græsbanerne. Kim Christiansen: Kim ønskede os dommere en rigtig god sæson med godt humør. Roste vores hjemmeside, og rart, at der er humør blandt dommere, hvor et par situationer fra et par dommere som John Forchhammer og Jens A Kristensen blev omtalt. John Forchhammer: FUD omtalte udeblivelser.1. udeblivelse koster 1x kamphonorar, 2. udeblivelse koster 2x kamphonorar, 3. udeblivelse koster indeværende ½sæson samt den næste halvsæson i karantæne. Dette bliver forhåbentlig ikke aktuelt. Den årlige skovtur bliver den 6. august. Lars P. Jensen vil tage ud og tage nogle billeder, som skal bruges på vores hjemmeside op til jubilæet. Uddannede dommere foretrækkes, men man kan starte med kamplederkursus, og er interessen der, så skal man på dommerkursus. Generalforsamlingen blev afsluttet med FUD hurra, og Villy Nielsen afsluttede herefter generalforsamlingen.  

Til FUD’s Generalforsamling for 2015

 

Torsdag d. 31. marts 2016

 

Bestyrelsens skriftlige beretning.

 

Opgjort pr. 1/1 2016 har dommerklubben 47 medlemmer, hvoraf 38 er aktive og 9 er passive. Desuden er der 5 æresmedlemmer (Niels-Erik Sørensen, Bent Ebbesen, Erik Gemmer, Gerner Elvensøe og Jens A. Kristensen).

Medlemstallet har været lidt for nedad gående i det forløbne år, da nogle passive medlemmer ikke længere har ønsket at være medlem af FUD.

 

På sidste års generalforsamling måtte vi også sige farvel til vort mange årige medlem ”Tuborg” Jørgen Andersen. Jørgen var ved at komme sig efter længere tids sygdom. Efter en tur på toilettet faldt han og slog sit hoved og vågnede aldrig igen. Jørgen har gennem mange år været en stor drivkraft i klubben, og lavet mange ting for klubben. Jørgen har i årevis været en ærlig og redelig bilagskontrollør, ligesom han i en kort årrække sad i bestyrelsen. Jørgen var altid hyggelig at snakke med, og var altid parat med sjove indslag til generalforsamlingen, hvor alle FUD’ere vil savne han meget. Jørgen var om nogen FUD’s mand, og loyalitet betød utroligt meget for Jørgen. Jørgen gik meget op i at repræsentere FUD på bedste vis, og der blev ikke lagt fingre imellem, hvis Jørgen mente, at man ikke levede op til dette. 

Ære være hans minde.

 

Desværre har vi i løbet af januar måned 2016 måtte sige farvel til Asbjørn Hansen.

Asbjørn, som gennem længere tid havde sloges med en grim sygdom, men nu syntes at være på vej tilbage med fornyet kraft, gik pludselig bort i sin families nærhed, da hjertet uden varsel sagde stop.   

Vi, der kendte Asbjørn lærte at holde af ham som et varmt og lunt menneske, der altid havde en hurtig replik på læben, og  med godt humør fik afviklet sine kampe, ude på banerne i Valby, hvor han kom fast de sidste år, hvor han dømte firmabold. Dommerklubben har i Asbjørns ånd indbetalt et beløb til hjælp til Kræftens Bekæmpelse i stedet for en bårebuket. Vi skulle også have fejret Asbjørn med hans 80 års fødselsdag. Dette gavebeløb er ligeledes blevet indbetalt til Kræftens Bekæmpelse i deres kamp mod kræften.

Ære være hans minde.

 

Villy Nielsen blev kåret som årets dommer på sidste generalforsamling for aktiv indsats på mange områder for dommerklubben.

 

2015 indkøbte FUD sorte regnfrakker med FUD’s logo. Dette er dommernes ejendom, da de har betalt lidt penge for regnfrakken. Pga. logoet er det muligt at dømme i regnfrakken og samtidig være reglementeret på klædt.

 

Efter introduktion af vores hjemmeside www.f-u-d.dk er der blevet udtrykt stort ønske om et billedgalleri. Dette er igangsat, og Søren påklistrer billeder med bit og byte og ikke saks og lim på hjemmesiden. Der mangler dog enkelte medlemmer, som vi forsøger at få på pixels hurtigst muligt.

 

Vi har nu endelig fundet et godt brugbart lokale ved Frederiksberg stadion. Disse lokaler er billige (kr. 0) og rimeligt at komme til i forhold til offentlig transport.

 

I 2015 prøvede vi noget nyt. Vi afholdte en julefrokost for alle. Dette blev en begrænset succes, hvor man godt kunne have ønsket sig flere tilmeldinger. Gæsterne hyggede sig og havde det sjovt, så hyggemæssigt en stor succes. Køkkenfaciliteterne er ikke gode, men kan bruges til småting. Bestyrelsen har efterfølgende besluttet, at en fremtidig julefrokost skal have en anden udformning, evt. mad ude fra, men det vil samtidig ændre omkostningerne for arrangementet.

 

Årets sommerfest blev igen afholdt på restaurant, Den Hvide Hest, på bakken. Vi fik en god dag ud af det. Igen flot solskin uden at regnen blandede sig. Til det indlagte amerikanske lotteri fik John lidt hjælp af et par unge damer. Sponsorgaverne blev igen i år urimeligt fordelt med en overvægt til ganske få personer og meget lidt til rigtig mange. MEN sådan skal det være, ellers ville det ikke have været et lotteri i FUD. Efter spisning blev vi flyttet ud i skoven, hvor vi fra balkonen kunne se mange mærkelige krondyr.

 

Hvert år i november inviterer FSKBH’s fodboldudvalgt til stegt flæsk med persillesovs i år i Viften Rødovre for et lille beløb. Igen i år var stolene ved dommernes bord besat uden de store mangler. Bestyrelsen dækker selvfølgelig FSKBH’s opkrævning, men forbeholder sig ret til at opkræve beløbet hos dommere, som har tilmeldt sig, men som bliver væk.

 

FUD har i mange år givet en erkendtlighed, når et medlem runder et større antal fødselsdage. Igen i 2015 har der været en del, som har rundet et antal fødselsdage, som vi fejrer : Aksel Hansen 75 år – Ove Kristiansen 75 år – John Mikkelsen 70 år og til sidst 2 unge mennesker John Forchhammer 60 år og Søren Holm 50 år.

Og i 2016 inden generalforsamlingen har Bent Ebbesen rundet 80 år.

STORT TILLYKKE TIL ALLE.

 

Bestyrelsen har valgt at sammenlægge kampfordeler mellem sommer og vinter, så Søren fremover har både sommer og vinter.

 

 

Til sidst takker vi for godt samarbejde med Fodboldudvalget, FUD’s dommere, FA2000 og COOP

 

 

På bestyrelsens vegne

 

John Forchhammer

 

Kampfordelerinformation 2015 samt indendørs 2015/2016

 

Vi kunne desværre ikke holde til 100% dømte kampe.(Langt fra)

Personligt lavede jeg selv en fejl med en forkert skrevet e-mailadresse til en ny dommer, som derved selvfølgelig ikke kom til sin første kampdato. Derudover havde vi to dommere, som hver især udeblev 2 gange med nogle lidt irriterende undskyldninger. En enkelt dommer udeblev en gang. Nogle var forglemmelser, og andre betragtede jeg som tynde undskyldninger. Så havde vi en dommer, som frøs, og derfor gik før sin sidste kamp, og jeg har bare aldrig hørt noget så ……………., rolig nu Søren, tænk positive tanker. Jeg var dog stort set rimelig heldig, at der var andre dommere til stede, så kampe uden dommere ikke blev helt så slemt, som det kunne have været, sammen med den heldige omstændighed, at der lige i disse situationer var en del afbud indbyrdes mellem holdene. Jeg mistede dog overblikket over, hvor mange kampe uden dommer, som det blev til. Dommerne skal huske på, at de repræsenterer FUD, og så svært kan det ikke være at have tjek på sin kalender. FSKBH fodbold bliver selvfølgelig også voldsom irriteret, og det skal jo ikke ende med, at FSKBH tager kampfordeleren ind til forbundet, så FUD fuldstændigt mister sit administrationsbidrag, og dermed de midler, som bruges på generalforsamling, sommerfest, julefrokost, udbetalingsmøde, tilskud til tøj, gaver til fødselarer m.v. Så bliver FUD bare en humørklub, som skal arrangere den årlige fest på Bakken.   

 

Jeg har igen i år lavet en lille statistik på, hvor kampene er placeret:

                       2011             2012              2013              2014              2015

Amager          52,7%            58,9%            63,5%            64,5 %           66,9 %

Valby             31,5%           23,2%            22,3 %           23,8 %           26,4 %

Resten            15,8%           18,0%            14,2 %           11,7 %             6,7 %

 

Det er stadig ingen hemmelighed, at Amager fylder meget i banefordelingen, og det er åbenbart en stærk stigende tendens, så har man ikke Amager som prioritet, så kommer man ikke til at dømme hver uge. Afbud kan dog udligne dette.

 

I 2015 dømte vi 3 stævner, alle fra FA2000. Et lille forårsstævne i juni med 6 dommere fra 13.00 – 18.30. Det sædvanlige store stævne i september, hvor de havde fjernet U10 rækken, så dette stævne blev lidt mindre end forventet, og måske lidt heldigt, da FUD kun lige kunne klare udfordringen om søndagen, hvor der skulle bruges flest dommere. De havde så et lille 3 timers stævne i december for to dommere. Min fornemmelse var, at alle disse stævner forløb rigtig godt, men jeg har dog ikke fået det store feedback på dette, men FA2000 professionelle tilgang til stævnerne gør, at det bare er fedt at være dommer til disse stævner. COOP udendørs blev, som jeg frygtede sidste år aflyst pga. manglende tilmeldinger. Ved FB’s ”stævne” fik vi først aflysningen 3 dage før stævnets start. Dette var selvfølgelig lang fra tilfredsstillende. Selv havde jeg ringet og ringet, og kun fået fat i telefonsvareren. Det kan jo undre, at man holder sommerferie uden kontaktmuligheder til en uge før et stort stævne, hvor vi tidligere har været over 20 dommere.

 

 

Derudover havde FUD et erhvervsskolestævne, som FSKBH stod for, og det forløb også snorlige. Dommerne forstod at holde disciplinen, så det blev et rigtig godt stævne i skønt vejr.(nøjagtigt som i 2014).

 

Jule-Five-A-side på Kløvermarken forløb også problemfrit, og der var rigeligt med dommere, det havde jeg da lige sørget for, og undskyld til Søren Stransberg, som trak nitten og måtte køre hjem igen.(en dommer for meget).

  

I 2015 fik vi 3 nye dommere, Ken Foltmar og Lars Emil Kragh i efteråret. Derudover kom der en ung dommer fuldstændigt uden nogen form for disciplin, og FUD blev nødt til at sige tak for denne gang, noget jeg aldrig nogensinde har været ude for som kampfordeler. Vi mistede dog også 3 dommere i de aktives rækker, så en nedgang på en enkelt.

 

Fastholdelsen af unge dommere er noget, som bestyrelsen har fokus på, og FUD påregner også i 2016 og fremover, at følge nye unge dommere på 3 kampdage, og endvidere have en erfaren dommer på nabobanen i minimum en ½ sæson.

 

 En opfordring til alle dommere, som måtte have behov for det, så henvend jer til undertegnede, hvis man er ude for ubehagelige hold eller episoder. Har man ligeledes behov for en erfaren dommer til at bedømme ens ”kampform” en aften, så sig endelig til.

 

I FUD er det sådan, at ingen tilbagemeldinger på tildelte kampe er lig med accept af disse, jer, som ikke har mailadresser må dog gerne lige ringe mig op, så jeg er 100 % sikker på, at man rent faktisk har modtaget disse, det gælder også, hvis fristen for modtagelsen af kampe er overskredet.

 

Indendørsturneringen har længe været nedadgående og i vinteren 2015 var et absolut lavpunkt, hvor mesterskabet blev afviklet på to kampdage, så noget nyt skulle til. Det lader til, at FSKBH’s ide om, at alle stævner skal afvikles med en vinder på samme dag blev en stor succes, og i det mindste en betydelig fremgang, da det blev til hele 4 stævne-dage svingende fra 9 timer og helt op til 13 timer, så godt spottet af fodboldudvalget, som dermed nok får reddet indefodbolden. Stævnerne havde selvfølgelig den ulempe for dommerne, at de først i samme uge fik deres kamptider, men det lever FUD og dommerne selvfølgelig fint med, især, da det ser ud til, at dommerne stadig kommer til at dømme indefodbold.

 

Julestævnet i Rødovre var der vist også rekord-mange tilmeldinger til, og der lærte jeg noget nyt som indendørskampfordeler, at du skal have dommerne på plads inden jeg modtager kampprogrammet, så tak til Lani og Kasper, som dømte hele dagen, i må havde været godt smadret. Den erfaring tog jeg selvfølgelig med mig til Idrætshuset i januar og februar, og COOP i Albertslund. Til COOP-stævnet, viste det sig dog, at jeg måske havde håbet og troet, at stævnet var længere, end det viste sig at blive, og den erfaring tager jeg selvfølgelig med til næste år.

 

Til allersidst vil jeg gerne takke fodboldudvalget, her især Michael Kofoed og Kim Christensen for informationsstrømmen, så jeg hele tiden er opdateret i mit kampprogram, og selvfølgelig også mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde. Tak til vores samarbejdspartnere fra COOP, FA2000 og FSKBH. Tak til alle aktive i FUD, som til hverdag gør en stor indsats ude på banerne og ved stævnerne.                                      

 

 

Søren Tanggaard Holm

Referat af Generalforsamling 2016