Passive dommere

Niels Erik Sørensen

Medlemsnr. 1

Æresmedlem

-

Bent Ebbesen

Medlemsnr. 4

Æresmedlem

-

Karin Preisler

Medlemsnr. 8

-

Aksel Hansen

Medlemsnr. 20

-

Gerner Elvensø

Medlemsnr. 78

Æresmedlem

-

Wolfgang Krogmann

Dommernr. 49