Stiftet i 1937
Medlem af FSKBH under DFIF
www.f-u-d.dk

Til FUD’s Generalforsamling for 2021

 

Torsdag d. 24.marts 2022

 

Bestyrelsens skriftlige beretning.

 

År 2021 blev igen påvirket af COVID-19. Denne virus havde ikke sluppet taget helt på verdenen. Indefodbolden blev aflyst, men restriktionerne blev ophævet, så opstarten på udendørs-sæsonen ikke blev påvirket. Efteråret blev afviklet uden problemer. Men selvom vores hoved-samarbejdspartner fik gennemført en turnering, måtte desværre både COOP og FA2000 aflyse deres stævner, hvilket jo betød mere weekendtid til vores dommere.

 

Igen i år blev dommerklubbens aktiviteter påvirket af virussen. Generalforsamlingen blev planlagt til afholdelse i september måned. Samtidig valgte bestyrelsen igen til årets generalforsamling ikke at invitere til spisning efter generalforsamlingen.

 

Opgjort pr. 1/1-2021 har dommerklubben 37 medlemmer, hvoraf 29 er aktive og 6 er passive samt 2 stævnedommere. Klubben tæller 5 æresmedlemmer (Niels-Erik Sørensen, Bent Ebbesen, Erik Gemmer, Gerner Elvensø og Jens A. Kristensen).

Antallet af aktive og passive varierer dog lidt, da dommere, som ikke har dømt aktivt i løbet af året, kun bliver opkrævet for passivt kontingent. Bestyrelsen har også indført et begreb, som kaldes stævnedommer. Disse dommere hjælper FUD med at få afviklet stævner, hvor vi har svært ved at stille dommere. Stævnedommerne er ikke aktivt medlem af FUD med rettighed til vores medlemsaktiviteter. Bestyrelsen har valgt at forsøge at øge antallet af aktive dommere under 60 år. Dette sker ved at opfordre vores egne medlemmer til at melde ind med mulige emner, som kunne være interesseret i at dømme for FUD.

 

Ivan Holm blev kåret som årets dommer på sidste generalforsamling med applaus. Ivan er et af vores nyere medlemmer. Han har dog ved flere lejligheder gjort et uforglemmeligt indtryk på flere ved klubbens aktiviteter. Ivan har altid deltaget i flere af de stævner, hvor FUD har stillet dommere til rådighed. I et disse stævner har Ivan haft nogle heftige udfordringer, som han har fået afviklet med sin gode ro.

 

Julefrokosten 2021 blev aflyst, som følge af COVID-19 restriktioner.

 

Arrangementet med årets sommerfest fik festudvalget gennemført på fineste vis med afholdelse på restauranten, Den Hvide Hest, på bakken. Deltagerantallet til festen var rimeligt, da selve festen ikke var påvirket af COVID-19 restriktionerne.

De fremmødte fik en god dag ud af det. Igen flot solskin uden at regnen blandede sig. Menuen i år startede med lidt forskellig sild, hvorefter alle fik serveret en platte med bl.a. fiskefilet. Vi havde bestilt fri bar af øl, vin og vand i forbindelse med spisningen. Dette for at gøre det nemmere for både os og personalet. Resultatet blev glade gæster, nemmere beværtning og en mere enkelt regning.

I år blev der introduceret en ny type lotteri, hvor vi købte et antal lodder og skrev vores navne her på. Så blev der trukket lod blandt lidt færre, men til gengæld dyrere præmier. Bagefter mindede det om store byttedag. Flere af vinderne byttede internt deres gevinst til god moro for flere.

Efter spisning var der kaffe og lidt til ganen, inden vi fandt et andet udskænkningssted (Sommerlyst), hvor der også blev serveret lidt vådt til ganen.

 

Hvert år i november inviterer FSKBH’s fodboldudvalg, som regel til stegt flæsk med persillesovs, og som regel i Viften Rødovre for et lille beløb. Dette arrangement blev nu afholdt på Terminalen, og med et tilskud til en burgermenu, men restriktionerne og smittetallene var nu igen på spil, og dommerklubben havde kun ganske få tilmeldinger.

 

FUD har i mange år givet en erkendtlighed, når et medlem runder et større antal fødselsdage. Igen i 2021 har der været nogle, som har rundet et antal fødselsdage, som vi fejrer: Bo Kragh Larsen 50 år – Ole Jacobsen 75 år

Og i 2022 inden generalforsamlingen: Goran Mitrovic-Jovanovic 50 år

STORT TILLYKKE TIL ALLE.

 

Til sidst takker vi for godt samarbejde med Fodboldudvalget, FUD’s dommere, FA2000 og COOP

 

 

På bestyrelsens vegne

 

John Forchhammer

 

beretning FUD 2021