Stiftet i 1937
Medlem af FSKBH under DFIF
www.f-u-d.dk

Kampfordelerinformation 2021

 

Ja, denne kampfordelerinformation bliver jo nok en af de kortere versioner af kampfordeleren ligesom sidste år.

 

I forhold til 2020 fik vi her en okay udendørssæson, dog med visse restriktioner på tilskuerfronten, ikke, at det plejer at være et problem i vores rækker. Som man kan se i statistikken, så går det noget ned af bakke med hensyn til antallet af dommere, som vi har ude på banerne. Det passer dog også lidt til vores kraftigt faldende antal aktive dommere. Flere dommere er blevet passive og vi har også nogle dommere i tænkeboks, som sikkert også går hen og bliver passive.

 

På generalforsamlingen 2020 afholdt september 2021 fortalte jeg lidt om den stævnekapacitet, som FUD nu har, og det ser ikke godt ud. Det er helt udelukket, at vi kan byde en på et helt stævne fremover (FA 2000), og jeg satte spørgsmålstegn ved fortsat aktivitet på det område. Det blev besluttet af medlemmerne, at jeg skulle prøve at byde ind på et vist antal baner, hvis vi kunne skaffe nogle dommere, også eksterne, som kun hjælper ved disse stævner. Jeg bad medlemmerne finde et par mulige emner, og har også sendt mail ud angående de gratis dommerkurser til jer, hvis i havde nogen i kikkerten. Det er der kommet nada ud af. Som det er nu, kan jeg byde ind på 4 baner, er det nok for FA 2000, jeg tvivler. Havde håbet på 4-5 nye dommere, så jeg med ro i maven kunne byde ind på 6 baner.

 

Statistik cirka oversigt over antallet af dommere, som vi har haft på banerne pr. sæson. Tallet er ikke 100 % korrekt, men tallene er også bare ment som et billede over udviklingen, og der giver det et meget godt billede (dog ikke 2020).

2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    

613      497      494      415      441      258      318

 

Afsnittet om FA 2000 stævnet: Aflyst pga. forsamlingsforbud. Ja, så var det overstået.

 

En opfordring(krav) til alle dommere, så henvend jer til undertegnede, hvis man er ude for ubehagelige hold eller episoder. Ved hverken Michael Kofoed eller undertegnede noget, så er der ingen mulighed for at tage fat i disse hold. Find jer under ingen omstændigheder i vold eller trusler om vold.

 

Har man ligeledes behov for en erfaren dommer til at bedømme ens ”kampform” en aften, så sig endelig til.

 

I FUD er det sådan, at ingen tilbagemeldinger på tildelte kampe er lig med accept af disse, jer, som ikke har mailadresser må dog gerne lige ringe mig op, så jeg er 100 % sikker på, at man rent faktisk har modtaget disse, det gælder også, hvis fristen for modtagelsen af kampe er overskredet.

 

Til allersidst vil jeg gerne takke fodboldudvalget, her især Michael Kofoed og Kim Christensen for informationsstrømmen, så jeg hele tiden er opdateret i mit kampprogram, og selvfølgelig også mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde. Tak til vores samarbejdspartnere fra COOP, FA2000(ikke i dette år)og FSKBH. Tak til alle aktive i FUD, som til hverdag gør en stor indsats ude på banerne og ved stævnerne.

 

Søren Tanggaard Holm

 

 

 

 

Her er et lille referat om hvordan indendørsstævnerne er forløbet i 21/22

 

Årets julestævne blev igen afholdt i Rødovre hallen lørdag den 11 december 2021, der havde vi på opfordring fra Michael Kofoed, en forhenværende topdommer i Lars Gerner med til stævnet, som forløb planmæssigt med brug af gode dommere, en forhenværende topdivisionsdommer Villy Nielsen, Rene Hochauer, Lani Bennour, Niels Viuf, John Mikkelsen og Michael Kofoed deltog også i dommergerningen.

COOP-SM indendørs blev aflyst pga. Covid-19.

I 2022 havde vi 4 indendørsstævner i Rødovre Hallen og et stævne i Idrætshuset.

Ved alle 5 stævner var der 2 dommere som deltog i samtlige 5 stævner, de 2 dommere er Villy Nielsen samt Lars Preben Jensen en stor tak til de 2 for en stor indsats, samt Rene Hochauer som også har trukket et stort læs ved deltagelse i 3 af stævnerne samt julestævnet, en stor tak til de resterende dommere som gjorde det muligt at vi kunne få afviklet samtlige stævner uden de helt store problemer.

Selv kampfordeleren måtte trække i FUD’s dommertøj lørdag den 29 januar da han var løbet tør for dommere som ville/kunne dømme, det forløb heldigvis uden de helt store problemer.

Ved det sidste stævne i Idrætshuset var forholdene blevet væsentlige dårligere, hvor der var løse bander og man kunne ikke åbne lågerne for enden af banen hvor man normalt skifter ud men mon ikke Kofoed bruger Rødovre hallen fremadrettet hvor forholdene er meget bedre til indendørs fodbold.

Til sidst en stor tak til Michael Kofoed og resten af fodboldudvalget, for løbende at sende endelige programmer til mig.

 

Med Venlig Hilsen

Brian Andersen

Dommerpåsætter Vinter

FUD

 

Kampfordelerinformation udendørs 2021