Stiftet i 1937
Medlem af FSKBH under DFIF
www.f-u-d.dk

Generalforsamling afholdt i 2018

FUD`s Generalforsamling 2018

 

Referat afholdt torsdag den 22. marts kl. 18.00

 

1. Valg af dirigent.

                      

                     2. Protokol(sidste års referat, se www.f-u-d.dk).

 

                     3. Beretning fra formanden.

 

                     4. Orientering fra kampfordeler.

 

                     5. Regnskab ved kassereren.

                       

6. Fastsættelse af kontingent.                 

 

                     7. Indkomne forslag.

 

                     8. Valg.  På valg er:

                            Best. medlem for 2 år Bo Kragh Larsen. Genopstiller

                     Best. medlem for 2 år Mogens Høireby. Genopstiller

Best. medlem for 2 år John Mikkelsen. Genopstiller

Bilagskontrollant for 2 år Villy Nielsen. Genopstiller

 

                     9. evt.

Inden vi startede generalforsamlingen blev der afholdt et minuts stilhed for Bjørn H. Lund og Ketty Bjerregaard.

 

  1. Villy Nielsen blev foreslået som dirigent, og valgt med klapsalver. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
  2. Ligger på nettet, og ingen bad om at få den læst op.
  3. John Forchhammer fortalte om beretningen, ønskede tillykke til de to fremmødte fødselarer(Søren Strandsberg og Wolfgang Krogmann), hvor der var store klapsalver, og der blev givet gaver fra bestyrelsen. Lani Bennour blev valgt som årets dommer 2017. Det var en enig bestyrelse, som valgte Lani Bennour.(se beretning nedenfor). Der var ingen kommentarer til beretningen.
  4. Søren Holm fortalte om kampfordeler-informationen, og lige pt. er der 47 færre tilmeldte hold. John Forchhammer kunne meddele, at kamphonoraret for en kamp var steget til 130 kr. for 2018 og kørselsgodtgørelsen var steget med en øre til 3,54 kr. pr. kilometer. Der var ingen kommentarer til kampfordeler-informationen.(Se kampfordeler-informationen nedenfor.)
  5. Bo Kragh Larsen fortalte om regnskabet. Bilagskontrollanterne Villy Nielsen og Erik Gemmer kunne konstatere, at der var styr på bilagene. Der var et overskud på ca. 400 kr. Regnskabet blev godkendt.
  6. Uændret kontingent.
  7. Der var ingen indkomne forslag.
  8. Bo Kragh Larsen og Mogens Høireby blev valgt uden modkandidater til bestyrelsen.. John Mikkelsen og Lani Bennour stillede op til den sidste bestyrelsespost. Erik Gemmer undrede sig over, at Lani Bennour stillede op, da bestyrelsen jo fungerer rigtig godt sammen, og bad Lani Bennour om at overveje sit kandidatur. Ivan Nielsen kunne godt tænke sig en foryngelse af bestyrelsen. Der blev herefter afholdt kampvalg. Resultatet blev 14 – 9 i John Mikkelsens favør, og John Mikkelsen fortsætter dermed i bestyrelsen. Villy Nielsen blev valgt uden modkandidater som bilagskontrollant.
  9. Villy Nielsen spurgte til de nye regler. Michael Kofoed fortalte, at vi selvfølgelig kører med de nye regler. Villy Nielsen fortalte, at nogle af reglerne står i kampprogrammet, og det ville være en god ide at læse disse. Ingen andre havde noget på hjertet, så herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til FUD’s Generalforsamling for 2017

 

Torsdag d. 22. marts 2018

 

Bestyrelsens skriftlige beretning.

 

Opgjort pr. 1/1-2018 har dommerklubben 43 medlemmer, hvoraf 34 er aktive og 9 er passive. Desuden er der 5 æresmedlemmer (Niels-Erik Sørensen, Bent Ebbesen, Erik Gemmer, Gerner Elvensøe og Jens A. Kristensen).

Medlemstallet har de tidligere år været lidt for nedadgående. Det er dog stagneret, da de tilbageværende medlemmer har bakket op om FUD.

Bestyrelsen har debatteret rekrutteringen og besluttet, at bestyrelsen vil vælge mellem dem, som ønsker at være medlemmer. Det skal forstås på denne måde: Bestyrelsen ønsker selvfølgelig at sænke vores gennemsnitsalder for de aktive, men da kampantallet falder hvert eneste år, skal der ikke for mange ind, da de tildelte kampe derved ender med kun at blive hver 4. uge. Bestyrelsens ambition er at kunne tildele kampe til de aktive dommere med max. ca. 1½ uges mellemrum.

 

Søren Tanggaard Holm blev kåret som årets dommer på sidste generalforsamling bl.a. for en god aktiv indsats for dommerklubben.

 

Efter introduktion af vores hjemmeside www.f-u-d.dk er der blevet udtrykt stort ønske om et billedgalleri. Dette er igangsat. Søren har bedt om lidt hjælp, men det går lidt trægt, så påklistringen af billeder med bit og byte på hjemmesiden er lidt længere undervejs end håbet. Lars Preben lovede at komme rundt og tage billeder af dommerne dels i aktion og dels stillbilleder. Det er dog kun blevet til stillbillederne til dommerkartoteket, som dog heller ikke er blevet opdateret.. Lars Preben overtager ansvaret for hjemmesiden i 2018 med hjælp fra Søren Tanggaard Holm.

 

På generalforsamlingen sidste år introducerede bestyrelsen et gebyr for udeblivelser. 1.gang 1 gang kamphonorar. 2.gang 2 gange kamphonorar. 3. gang udelukkelse fra resten af halvsæsonen og evt. karantæne en ½-sæson. Dette var noget bestyrelsen fandt nødvendigt, da enkelte dommere tidligere var udeblevet uden afbud. Bestyrelsen håbede selvfølgelig ikke, at det skulle være nødvendigt at benytte sig af udeblivelsesgebyret. Igen i år har det vist sig, at i et par enkelte tilfælde måtte bestyrelsen idømme dette gebyr. Heldigvis med forståelse fra de berørte dommere.

 

Årets jubilæumssommerfest blev igen afholdt på restaurant, Den Hvide Hest, på bakken. Vi fik en god dag ud af det. Igen flot solskin uden at regnen blandede sig. Til afveksling fra tidligere år blev der serveret en menu med forret, hovedret og dessert. Dette blev taget godt imod af gæsterne, som alle også blev beværtet godt. Til det indlagte amerikanske lotteri fik John og Bo blandet lodderne godt rundt. De blev købt. Igen i år afholdt bestyrelsen ikke brandudsalg. (Dette vil også ske til næste lotteri). Sponsorgaverne blev i år fordelt rimeligt uden der var nogle, som fik en overvægt af gaver. Efter spisning og lidt til ganen blev vi flyttet tættere på udgangen, hvor der blev serveret lidt vådt til ganen. Traditionen tro blev der serveret lidt flæsk, inden alle blev spredt, og festen sluttede.

 

Hvert år i november inviterer FSKBH’s fodboldudvalg til stegt flæsk med persillesovs, i år i Viften Rødovre, for et lille beløb. Igen i år var stolene ved dommernes bord besat uden de store mangler. Bestyrelsen dækker selvfølgelig FSKBH’s opkrævning, men forbeholder sig ret til at opkræve beløbet hos dommere, som har tilmeldt sig, men som bliver væk uden afbud i rimelig tid.

 

FUD har i mange år givet en erkendtlighed, når et medlem runder et større antal fødselsdage. Igen i 2017 har der været nogle, som har rundet et antal fødselsdage, som vi fejrer Søren Stransberg og Elvin Larsen 60 år – Nils Sabro 70 år.

Og i 2017 inden generalforsamlingen Wolfgang Krogmann 75 år

STORT TILLYKKE TIL ALLE.

 

Bestyrelsen må desværre informere om, at både Bjørn H. Lund og Kathy Bjerregaard er gået bort i 2018 inden generalforsamlingen. Bestyrelsen har på FUD’s vegne sendt en buket til de efterladte.

 

Bestyrelsen har igen valgt at opdele kampfordeler mellem sommer og vinter, så Søren fremover har sommer og Brian er kampfordeler om vinteren, mere fra dem senere.

 

Til sidst takker vi for godt samarbejde med Fodboldudvalget, FUD’s dommere, FA2000 og COOP

 

 

På bestyrelsens vegne

 

John Forchhammer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampfordelerinformation 2017

 

5kampe uden dommer. En havde glemt sin kampdato(3 kampe), en blev akut indlagt(1 kamp og en lovlig undskyldning, og vedkommende har det heldigvis godt igen), og den sidste kom for sent igen igen, og her skal der helt andre boller på suppen, da det vist er ved at være et slemt uheldigt mønster(1 kamp). Alt i alt et meget tilfredsstillende resultat, men jeg havde dog gerne set, at det var blevet ved den ene kamp med akut indlæggelse. Personligt går jeg jo altid efter 100 % dømte kampe, og er overbevist om, at 2018 bliver året. 

 

Jeg har igen i år lavet en lille statistik på, hvor kampene er placeret, kom dog til at slette 2017 statistikken ved et uheld, men statistikken for sidste år ligner stort set de foregående år, og derfor tog jeg foråret med for 2018, da der er en meget voldsom nedgang af hold, og selv med de sædvanlige 2 rækker, der som sædvanligt bliver eftertilmeldt, så er nedgangen så alvorlig, at det er meget bekymrende for den fremtidige firmafodbold. Grunden til fald/stigning i procent Amager/Valby skyldes alene et kæmpe fald i antallet af kampe, som gør, at der skal dømmes betydeligt færre kampe på Kløvermarkens græsbaner, da antallet af kampe i Valby er nøjagtigt, som det plejer at være. Sidste år sagde jeg, at vi skal bruge ca. 5 dommere færre pr. uge, og dette kommer til at gentage sig, ja, bare værre endnu. Overblikket må vente til sæsonen er færdig, men slemt er det.

                                            2013              2014              2015              2016              2018 forår

Amager          63,5%            64,5 %           66,9 %           64,20%          55,33 %        

Valby             22,3 %          23,8 %           26,4 %           25,75%          35,66 %

Resten            14,2 %          11,7 %             6,7 %           10,05%          09,03 %

 

I 2017 dømte vi 1 stævne for FA2000. Der er jo kun positive ting at sige om det stævne, godt arrangeret og god forplejning, kort sagt et hamrende godt og professionelt set up med styr på tingene. Carl Christian fra FA 2000, som hvert år har lagt mere end 200 timer i stævnet holder desværre op, og hvad der sker herfra, ja, det er det store spørgsmål. Stævnet fortsætter dog. U13 drengene udgår af programmet, da det har været sværere og sværere at tiltrække top U13 hold til 8-mands fodbold(de foretrækker 11-mands, og de bedste hold i U13 går også over til 11-mands fodbold i år). FA 2000 har i stedet valgt at tage U11 og U12 piger med i programmet, og det stiller igen et andet spørgsmål eller to: er vi overhovedet nok dommere med en ekstra årgang, og bliver det i det hele taget os, som skal dømme det med en ny ungdomsledelse. FB valgte ikke at holde Rotary Cup. Grunden kender jeg ikke, og vil derfor ikke spekulere over dette. COOP havde tænkt sig at afholde SM igen efter en pause, men dette stævne blev aflyst, da stort set alle butikker havde åbent pga. 25 års jubilæum, men de vil forsøge igen i 2018.

 

Derudover havde FUD et erhvervsskolestævne, som FSKBH stod for, og det forløb også snorlige. I år var jeg til gengæld meget imponeret over disciplinen, og der blev kun givet et rødt kort, som jeg stod for. Når jeg nu efterlyste en bedre disciplin sidste år, så vil jeg dog også rose en nyansat i FSKBH’s administration, nemlig en Mette Jul, for der var ingen slinger i valsen, når der var tilløb til noget som helst, holdet fik en advarsel og ville blive smidt ud i gentagelses tilfælde, og det så ud til at virke. Et hold inklusiv deres tilskuere måtte dog flygte efter finalen i mix, og den havde jeg ikke set komme. I, dommerne, gjorde det som sædvanligt fremragende, så det blev et rigtig godt stævne i skønt vejr.

 

Ved indgangen til 2018 får vi to nye dommere(måske). Den ene hedder Fahad Hussein, og er med allerede fra foråret. Den anden var lidt langsom, og sendte først indmeldelsespapirerne dagen efter, at jeg havde udsendt forårsprogrammet til jer, så her skal jeg lige være sikker på, at vedkommende seriøst vil være en fremtidig FUD’er. Allerede sidste år, blev vi, i bestyrelsen enige i, at der skulle være 3 aktive FUD’ere, som holdt op, inden vi tog en ny ind, og det er nok noget, som vi må holde fast i pga. af nedgangen af kampe i udendørsturneringen. Fremover skal alle nye dommere godkendes af bestyrelsen, hvor vi vurderer evne m.v. samt behov for nye dommere. Sidste år valgte Jesper Hjulmand og Bjarne Weyhe at lægge støvlerne på hylden, og har sidenhen meldt sig helt ud af FUD. Wolfgang Krogmann går over i de passives rækker fra i år. Bjørn Lund gik desværre bort i januar måned(mindeord på hjemmesiden), Jan Genhøj vil nu kun være afbudsdommer, Søren Lindberg(Vordingborg) arbejder ikke i København mere, og har meldt afbud til foråret og Elvin Larsen er langtidsskadet(minimum forår). Normalt, eller for bare to år siden, ville dette have været en katastrofe for kampfordeleren at miste så mange aktive dommere på en gang, men det er det slet ikke(afsnit 2). 

 

FUD følger fortsat alle nye dommere, unge som ældre, de første 3 kampdage.

 

En opfordring(krav) til alle dommere, så henvend jer til undertegnede, hvis man er ude for ubehagelige hold eller episoder. Ved hverken Michael Kofoed eller undertegnede noget, så er der ingen mulighed for at tage fat i disse hold. Find jer under ingen omstændigheder i vold eller trusler om vold.

 

Har man ligeledes behov for en erfaren dommer til at bedømme ens ”kampform” en aften, så sig endelig til.

 

Brian Andersen står for indendørs-turneringerne samt jule-five-a-side.

 

Post og postkasser/holdsedler

Der er kommet postkasser op i Kløvermarkens dommeromklædningsrum og i Valbys Cafeteria. Der bliver ikke lagt kuverter ved LIF mere. Dette er en ekstra service fra fodboldudvalgets side, som vi skal være utroligt glade for. Fodboldudvalget havde ikke behovet at gøre dette, men har valgt at gøre det, til stor gavn for de fleste dommere. Undertegnede tømmer postkassen på Kløvermarken, om jeg dømmer eller ej ved 20.30 tiden om torsdagen(er torsdagen en helligdag, så er det selvfølgelig om onsdagen samme tid), mens fodboldudvalget tømmer postkassen i Valby, tidspunkt? Dette er noget, som gøres i vores fritid, og ingen af os kan også afse tid til også at tage til Rødovre, TRYG, Pilegårdsskolen, Holmen m.v.

 

I FUD er det sådan, at ingen tilbagemeldinger på tildelte kampe er lig med accept af disse, jer, som ikke har mailadresser må dog gerne lige ringe mig op, så jeg er 100 % sikker på, at man rent faktisk har modtaget disse, det gælder også, hvis fristen for modtagelsen af kampe er overskredet.

 

 

Til allersidst vil jeg gerne takke fodboldudvalget, her især Michael Kofoed og Kim Christensen for informationsstrømmen, så jeg hele tiden er opdateret i mit kampprogram, og selvfølgelig også mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde. Tak til vores samarbejdspartnere fra COOP, FA2000, og FSKBH. Tak til alle aktive i FUD, som til hverdag gør en stor indsats ude på banerne og ved stævnerne.

 

Søren Tanggaard Holm

Referat af generalforsamling afholdt 2018