Stiftet i 1937
Medlem af FSKBH under DFIF
www.f-u-d.dk

Fodboldafdelingen

indkalder hermed til afdelingsmøde

og præmieoverrækkelser

Mandag den . november kl. 18.00

i Viften, Rødovre – Rødovre Rådhusplads, Rødovre Parkvej 130

(lige over for Rødovre Centret).

Der vil som sædvane blive mulighed for at spise stegt flæsk med persillesovs og

kartofler, samt en øl/vand, efter mødet, hvor Fodboldudvalget giver 90 kr. i tilskud og FUD 80 kr. i tilskud.

Tilmelding til spisning er bindende efter 2. november og skal ske senest søndag den 2. november til Søren Tanggaard Holm

Mail: soeren.tanggaard.holm@gmail.com eller tlf. 21 67 20 84.

Udeblivelser eller for sene afbud, og man betaler den fulde pris.(170 kr.)

Der er kun plads til 230 personer til spisning, og i så fald der ikke er plads nok til spisende

deltagere, forbeholder Fodboldudvalget sig ret til at ændre i antallet af tilmeldte pr. forening, så alle

kan deltage. Hos FUD-medlemmer kan det betyde, at der ikke er plads til de senest tilmeldte medlemmer, som selvfølgelig vil få besked af undertegnede.

Hver klub kan højst stille med to stemmeberettigede repræsentanter, men alle til aktiviteten hørende

medlemmer er mødeberettigede.

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være afdelingsformanden skriftligt i hænde senest 4

uger før mødet, dvs. mandag den 12. oktober.

 

Med venlig hilsen

Søren Tanggaard Holm

Sekretær

 

 

Stort set alt er lånt fra FodboldNews 40-15